มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดการแสดงดนตรี ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ คีตวาทิตฉลองครบรอบ 32 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 กันยายน 2565 , 02:26:21     (อ่าน 1,235 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดการแสดงดนตรี “ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ”

คีตวาทิตฉลองครบรอบ 32 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
--------------------------------

          วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะทำงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ประกอบไปด้วย สภาอาจารย์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ องค์การนักศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตวิชาเอกดนตรีศึกษา ร่วมกันจัด “งานแสดงดนตรี คีตวาทิตฉลองครบรอบ 32 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน และ ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดแสดงดนตรีครั้งนี้ เพื่อเปิดพื้นที่การสื่อสารและสร้างบรรยากาศอันดีของประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านกิจกรรมการสร้างการรับรู้และค่านิยมของมหาวิทยาลัย และสืบสาน ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการถ่ายทอดในรูปแบบการแสดงดนตรี ประกอบบทเพลงต่าง ๆ โดย วงแจ๊ส วงดนตรีไทย และวงบิ๊กแบนด์ ของนักศึกษาวิชาเอกดนตรีศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบทเพลงจากคณาจารย์และนักศึกษาจาก 10 คณะ 1 วิทยาลัย และสำนักต่าง ๆชมความงดงามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในยามค่ำคืน ผ่านแสง สี เสียง รอยยิ้ม และความสุขร่วมกัน ซึ่งยังได้รับ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา บุคลากร และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยจำนวนมากร่วม

          ในนามคณะทำงานสื่อสารองค์กร และภาคีเครือข่ายขอขอบคุณคณะทำงานจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกันครั้งนี้ ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ และความร่วมมือจากตลาดนัด ม.อุบลฯ โรงแรมยูแพลสที่นำร้านอาหารและร้านค้ามาร่วมงาน และขอขอบคุณนักศึกษา บุคลากร และประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มาช่วยเติมเต็มบรรยากาศแห่งความรักและความสุขดังคำกล่าวที่ว่า “UBU ยิ่งอยู่ยิ่งรัก” และร่วมกันส่งต่อความรัก ความสุขให้แก่กันในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลอง 32 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ บริเวณโดยรอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประมวลภาพกิจกรรม ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ https://drive.google.com/drive/folders/1-g2HIr4kOy2nGaytFEUF7aFfeoaHXCr6

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :