มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ นำร่อง โดย กรมประชาสัมพันธ์


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 19 กันยายน 2565 , 11:36:43     (อ่าน 578 ครั้ง)              ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด Kick off งานรวมพลคนกระจายข่าวปีที่ 2 ในกิจกรรมเปิดหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ (นำร่อง) และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับงานสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนระดับท้องถิ่นและชุมชน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานสัมพันธ์ระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี รับเกียรติจาก พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  พร้อมรับมอบโล่เกียรติคุณจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ จากประธานในพิธีเปิด

             ภายในงานจัดให้มีพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ (นำร่อง) แก่นายอำเภอและผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 25 หมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี การแสดงเครือข่ายชุมชนวัดบ้านศรีไค VTR หมู่บ้านประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารถึงครัวเรือนและการนำเสนอการใช้สื่อความสัมพันธ์ในระดับบ้านและชุมชน โดยตัวแทนหมู่บ้าน และการออกบูธการแสดงผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมออกบูธ ผลิตภัณฑ์แปลรูป จากการส่งเสริมผู้ประกอบการ โดย โรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี UBU pilot plant รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ทำหน้าที่ให้ข้อมูล ณ บูธจัดแสดง ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2564 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :