มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะเภสัชศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ (สรีรวิทยาและพยาธิวิทยา) 1 อัตรา