มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
คณะเภสัชศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ (สรีรวิทยาและพยาธิวิทยา) 1 อัตรา