มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์


โพสต์โดย : นัฐพงษ์ สืบสุข     วันที่ 9 กันยายน 2565 , 11:22:47     (อ่าน 744 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย อาชีวเวชศาสตร์ การบริหารความปลอดภัย พิษวิทยา การยศาสตร์ วิศวกรรมความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีพื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีประสบการณ์ทำงานหรือวิจัยด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://www.sci.ubu.ac.th/index.php/Main/news/828/3/1รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1


SDG Hashtag :