มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 4 สิงหาคม 2565 , 17:49:46     (อ่าน 156 ครั้ง)  ผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิด “งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค”

---------------------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ และ นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด “งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จำนวน 10 สาขา โดยมี นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และ นายอิทธิพล  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อจูงใจและสนับสนุนให้กำลังแรงงานไทยมีความพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้และทัดเทียมกับมาตรฐานสากลรวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติต่อไป

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี