มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ รับมอบโล่จาก รมว.อว. ขอบคุณหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด - 19


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 มิถุนายน 2565 , 10:37:45     (อ่าน 751 ครั้ง)  ม.อุบลฯ รับมอบโล่จาก รมว.อว. ขอบคุณหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา

 “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด - 19”  

---------------------------------------------

           เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุมสรุปผลงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด - 19” และรับมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่ช่วยในวิกฤติโควิด – 19 จาก ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานที่ประชุมและมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ระดมกำลังจนสถานการณ์ดีขึ้น “รมว.อว.” ลั่นโควิด-19 คือบทพิสูจน์ให้เห็นว่า อว. คือยักษ์ที่ตื่นแล้ว พร้อมขอบคุณหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ระดมกำลังจนสถานการณ์ดีขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ อว. เข้าร่วมการประชุม และรับมอบโล่เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่มาช่วยในวิกฤติโควิด - 19 ครั้งนี้ จัด ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

         ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงสรุปผลงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด - 19” ผ่านมา อว.ได้เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโควิด - 19มาตั้งแต่ต้น โดยส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในสังกัด 27แห่ง เข้าร่วมทีมกับกระทรวงสาธารณสุข ดูแลผู้ป่วยหนัก เข้าตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักชุมชน อว. เพื่อให้บริการบุคลากร นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จนถึงปัจจุบัน  มีจำนวนเตียงรองรับได้ถึง 16,500เตียง ได้ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด - 19แล้วทั้งสิ้นจำนวน 118,433คน นอกจากนั้น ยังเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19ตามวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่พร้อมกันทั่วไทย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 11ศูนย์ โดยให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1ล้านคน รวมทั้งจัดทำโครงการ “อว. พารอด” ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนคนที่รอเป็นคนที่รอด” ซึ่งเป็นการรวมพลังกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19ผ่านช่องทางต่าง ๆ

         “ทั้ง 4เรื่องเกี่ยวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนามก็ดี เรื่องการวัคซีนก็ดี เรื่อง อว. พารอดก็ดี ถือเป็นเรื่องการระดมกำลังครั้งใหญ่ในสภาวะวิกฤตเฉพาะหน้า รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยคนไทย เพื่อป้องกัน บรรเทา และรักษา แต่เดิม อว. ไม่เคยมีภาพที่มาช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนในเรื่องเฉพาะหน้า ปัจจุบันทันด่วน เรื่องวิกฤติ คนทั่วไปไม่ค่อยคิดถึง อว. แต่อันที่จริงแล้ว อว. สามารถทำได้ เรามีวิชาความรู้และมีกำลังคนทำหน้าที่เป็นกองหนุนที่ไว้ใจได้เสมอ ในยามที่กองหน้าพะว้าพะวังว่าสรรพกำลังจะมีพอหรือไม่ และในยามที่กองหน้าไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน อว. ได้รีบดำเนินการโดยที่ไม่ถามว่ามีงบประมาณเท่าไหร่จะได้คนมาช่วยเพิ่มหรือไม่ ด้วยความเป็นผู้นำของท่านอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกท่าน โควิด -19คือบทพิสูจน์ให้เห็นว่า อว. คือยักษ์ที่ตื่นแล้ว” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว

         ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเสริมว่า อว. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับสถานการณ์ โควิด-19จึงได้ประสานความร่วมมือร่วมใจกันของทุกหน่วยงานในกระทรวง อว. ทุกสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล สถาบันวิจัยต่าง ๆ รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้ร่วมมือกันต่อสู้กับโควิด - 19และสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการบริหารสถานการณ์วิกฤติของประเทศ

         “ที่สำคัญคือ อว. ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญพระราชทรัพย์พระราชทานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการรับรองสถานการณ์โควิด -19และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงพระราชทานสมทบ โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.รับพระราชทานทรัพย์ 18,900,000บาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และได้จัดสรรให้กับโรงพยาบาลสนามของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และจัดซื้อชุด PPE นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้"

         "ขณะนี้ได้ผ่านสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงวิกฤตแล้ว อว.จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมถึงบุคลากรที่ได้ร่วมมือกัน ทำงานจนประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนการแก้ปัญหาโควิด -19 ซึ่งจะทำให้เกิดเครือข่ายระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ อว. ในการร่วมมือร่วมใจช่วยแก้ปัญหาวิกฤติของโรคระบาดต่อไป” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ เรียบเรียง/เผยแพร่

และขอขอบคุณข้อมูล/ภาพ จากกลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.) กระทรวง อว.
SDG Hashtag :