มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ต้อนรับ ผู้แทน เอ็กซ์รี เอเชีย ประชุมหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล โครงการการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำของจังหวัดอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 23 มิถุนายน 2565 , 17:43:34     (อ่าน 897 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ต้อนรับ ผู้แทน เอ็กซ์รี เอเชีย ประชุมหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล

โครงการ “การพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำของจังหวัดอุบลราชธานี”

-----------------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัดกิจ  ชารีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ นายซาโตชิ  ธาคากิ (Mr.Satoshi  Takagi) ผู้แทน เอ็กซ์รี เอเชีย (Ex Research Institute) และ นางสาวกนกวรรณ  โอฬารรุ่งเรือง ผู้ช่วยนักวิจัย ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล โครงการ “การพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำของจังหวัดอุบลราชธานี” ครั้งที่ 1/2565 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สืบเนื่องจาก กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น และเทศบาลเมืองคิตะคิวชูได้จัดตั้งโครงการ City to City Corporation ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ โดยการศึกษาวิจัยโครงการเบื้องต้นในปีแรกได้ร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ศึกษาโครงการ การพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหาโครงการที่มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกเครดิตร่วม (JCM) จากการศึกษาวิจัยโครงการเบื้องต้นในปีแรกซึ่งทราบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ “การมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และยังพบว่ามีแผนยุทธศาสตร์อีกหลายด้านที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการดังกล่าวของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะทีมงานวิจัยโดย เอ็กซ์รี เอเชีย ได้รับมอบหมายจากเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ให้ทำหน้าที่ประสานงานโครงการในครั้งนี้

---------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ นายสรายุทธ  ดวงตา นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :