มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  เว็บไซต์เดิม    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม เปิดตัวโครงการวิจัยโครงการจัดเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชาวจีนในจังหวัดอุบลฯ เพื่อเผยแพร่รูปแบบดิจิตอล (Digitization)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 17 มิถุนายน 2565 , 13:25:13     (อ่าน 192 ครั้ง)                กิจกรรมเปิดตัวโครงการวิจัยโครงการจัดเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชาวจีนในจังหวัดอุบลฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งจะมีการเผยแพร่ข้อมูลวิจัยในรูปแบบดิจิตอล (Digitization) ภายใต้โครงการนักวิจัยหน้าใหม่ซึ่งสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีนายกชภพกรเพชรรัตน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองสังกัดคณะรัฐศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการพร้อมให้การบรรยายถึงที่มาและความสำคัญของโครงการวิจัยร่วมกับท้องถิ่นในครั้งนี้

               งานครั้งนี้ได้รับเกียรติและความร่วมมือจาก คณะกรรมศาลเจ้าพุทธก๋ง นายสงวนชัย ตั้งตระกูล ผู้ตรวจตราศาลเจ้า นายธนัช แซ่ล้อ ผู้ดูแลศาลเจ้าและตัวแทนของหน่วยงานต่างๆของชาวจีนในจังหวัดอุบลราชธานี นายชำนาญ ภูมลี ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี  ดร.ฐิติพลภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ รศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ และอาจารย์หลี่ซิ่ง (Li Xing) คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร. โทมัสบูรซ (Thomas Bruce) หัวหน้าภาควิชาไทยศึกษาและ อาจารย์จารุวรรณเทียนมหาสาทิศ จากวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้เข้าร่วมในกิจกรรมและตระหนักถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนจีนในท้องถิ่นอีสานอย่างมาก

                  กิจกรรมได้รับความสนใจจากประชาชนจากชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและหน่วยงานราชการกับท้องถิ่นเช่นนายสาทิศหาญสกุลทายาทร้านเจียวกี่มีการนำเสนอหลักฐานเอกสารชั้นต้นที่เกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลในจังหวัดอุบลราชธานีมาเผยแพร่ภายในงานนอกจากกิจกรรมเปิดตัวโครงการภายในงานยังมีกิจกรรมชงน้ำชาที่ได้รับความร่วมมือจากคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทำการสาธิตวิธีการชงชาแบบดั้งเดิมให้ผู้เข้าร่วมได้ลิ้มลองอีกด้วยนอกจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กิจกรรมครั้งนี้ก็ยังมีนักวิชาการท้องถิ่นสมาชิกชุมชนชาวจีนและนักศึกษาและผู้ที่สนใจโครงการวิจัยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นณศาลเจ้าพุทธก๋งจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่12 มิถุนายน พ.ศ.2565

ภาพข่าวโดย วิษณุสิงห์ทอง / สไมพร ศรีสุพรรณ