มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม เปิดตัวโครงการวิจัยโครงการจัดเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชาวจีนในจังหวัดอุบลฯ เพื่อเผยแพร่รูปแบบดิจิตอล (Digitization)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 17 มิถุนายน 2565 , 13:25:13     (อ่าน 965 ครั้ง)                กิจกรรมเปิดตัวโครงการวิจัยโครงการจัดเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชาวจีนในจังหวัดอุบลฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีการเผยแพร่ข้อมูลวิจัยในรูปแบบดิจิตอล (Digitization) ภายใต้โครงการนักวิจัยหน้าใหม่ซึ่งสนับสนุน โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายกชภพ กรเพชรรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองสังกัดคณะรัฐศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการพร้อมให้การบรรยายถึงที่มาและความสำคัญของโครงการวิจัยร่วมกับท้องถิ่นในครั้งนี้

               งานครั้งนี้ได้รับเกียรติและความร่วมมือจาก คณะกรรมศาลเจ้าพุทธก๋ง นายสงวนชัย ตั้งตระกูล ผู้ตรวจตราศาลเจ้า นายธนัช แซ่ล้อ ผู้ดูแลศาลเจ้าและตัวแทนของหน่วยงานต่างๆของชาวจีน ในจังหวัดอุบลราชธานี นายชำนาญ ภูมลี ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี  ดร.ฐิติพลภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ และ อาจารย์หลี่ซิ่ง (Li Xing) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร. โทมัสบูรซ (Thomas Bruce) หัวหน้าภาควิชาไทยศึกษาและ อาจารย์จารุวรรณเทียนมหาสาทิศ จากวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้เข้าร่วมในกิจกรรม และตระหนักถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนจีนในท้องถิ่นอีสานอย่างมาก

                  กิจกรรมได้รับความสนใจจากประชาชนจากชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ และหน่วยงานราชการกับท้องถิ่นเช่น นายสาทิศ หาญสกุล ทายาทร้านเจียวกี่ มีการนำเสนอหลักฐานเอกสารชั้นต้นที่เกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลในจังหวัดอุบลราชธานีมาเผยแพร่ ภายในงานนอกจากกิจกรรมเปิดตัวโครงการ ภายในงานยังมีกิจกรรมชงน้ำชาที่ได้รับความร่วมมือ จากคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ทำการสาธิตวิธีการชงชาแบบดั้งเดิมให้ผู้เข้าร่วมได้ลิ้มลองอีกด้วย นอกจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กิจกรรมครั้งนี้ก็ยังมีนักวิชาการท้องถิ่นสมาชิกชุมชนชาวจีนและนักศึกษาและผู้ที่สนใจโครงการวิจัยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ณ ศาลเจ้าพุทธก๋ง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2565

ภาพข่าวโดย วิษณุสิงห์ทอง / สไมพร ศรีสุพรรณ
SDG Hashtag :