มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้ป่าประดิษฐ์ เพื่อประกอบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 16 มิถุนายน 2565 , 16:19:36     (อ่าน 791 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้ป่าประดิษฐ์

เพื่อประกอบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

--------------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 15มิถุนายน 2565 นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้ป่าประดิษฐ์ เพื่อประกอบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12สิงหาคม 2565โดยมี นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและ นายสุริยา  บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการปลูกจิตสำนึกในการจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ ภายใต้กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้ป่าประดิษฐ์ เพื่อประกอบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12สิงหาคม 2565ที่กำหนดจัดแสดงใน "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2565 โดยการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้ป่าพระราชทาน ทั้ง 5 ชนิด ประกอบด้วย สร้อยสุวรรณา (หญ้าสีทอง) ดุสิตา (หญ้าข้าวก่ำน้อย) สรัสจันทร (หญ้าหนวดเสือ) ทิพเกสร (หญ้าฝอยเล็ก) และมณีเทวา (กระดุมเงิน) เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ป่าพระราชทานให้แก่ กลุ่มเป้าหมายตัวแทนจากทุกอำเภอ ๆ ละ 5คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 125คน ที่เข้ารับการอบรมและจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอโดยรอบ ต่อไป

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ สนง.ปชส. และสนง.พัฒนาชุมชน จ.อุบลฯ
SDG Hashtag :