มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯเจ้าภาพ ประชุมวิชาการ เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 มิถุนายน 2565 , 14:12:56     (อ่าน 589 ครั้ง)             คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นเจ้าภาพจัดงาน  การจัดประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2565  ครั้งที่ 14ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ทักษะการปรับตัวในการทำงานยุคดิจิทัล”  โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.ทวีรรณ  อินดา ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง ประเทศไทย (ศคภท.) กล่าวรายงาน ซึ่งมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตร์ 19 สถาบันทั่วประเทศ  ในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 200 คน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565ที่ผ่านมา 

 

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กล่าวว่า การประชุมวิชาการ โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี    ปัจจุบันมีสมาชิกบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน ทั่วประเทศ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง  มีเวทีให้บุคลากรได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอันเกิดจากการพัฒนางานร่วมกันกิจกรรมหลักที่มีการดำเนินการ ประกอบด้วย การประชุมวิชาการ  การนำเสนอผลงาน ในแต่ละปีจะมีผลงานของบุคลากรที่ได้จากการพัฒนางานที่มีความหลากหลายมานำเสนอ  ผลงานเหล่านี้จะช่วยจุดประกายให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในแต่ละสถาบัน นำไปสู่การสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

                สำหรับการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง “ทักษะการปรับตัวในการทำงานยุคดิจิทัล” มีผลงานสมาชิกบุคลากรนำเสนอ จำนวน 34 ผลงาน แบ่งเป็นการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation  จำนวน 12 ผลงาน  การนำเสนอแบบ Posterจำนวน 22 ผลงาน  นับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการพัฒนางานของบุคลากรแต่สายงาน  ส่วนการบรรยายพิเศษหัวข้อ ทักษะการปรับตัวในการทำงานยุคดิจิทัล โดย อาจารย์ไชยยศ  ปั้นสกุลไชย และคณะเป็นวิทยากร  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรุ่นพี่เกษียณอายุราชการพบปะ แนะนำแนวคิดที่ดีในการทำงานแก่รุ่นน้อง  กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน ภายใต้ธีมงาน  อีสานอินเตอร์ มาเด้อมาม่วน และพิธีส่งมอบเจ้าภาพการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

                                                                                   งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว

 

 

 

        
SDG Hashtag :