มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สารแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้าใหม่ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาก นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 6 มิถุนายน 2565 , 13:57:57     (อ่าน 645 ครั้ง)  สารแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               ผมขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกๆท่าน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565  ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เมื่อจบหลักสูตรแล้ว จะสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

             ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายจงประทานพรให้นักศึกษาทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จในการศึกษา และมีสุขภาพสมบูรณ์ดีตลอดไป

 

  ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6 มิถุนายน 2565
SDG Hashtag :