มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ คว้าโล่เชิดชูเกียรติ ระดับทอง จากผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับชาติ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 30 มีนาคม 2565 , 09:47:40     (อ่าน 732 ครั้ง)            เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม พร้อมผู้แทนนักศึกษา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติระดับทองและเกียรติบัตรจากนายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว เป็นการเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน (Green Youth) และเป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมให้มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือชมรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน 200 คน  เข้าร่วม
SDG Hashtag :