มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.เภสัชฯ ม.อุบลฯ รุ่นที่ 23พร้อมใจกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ก่อนก้าวสู่วิชาชีพ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 มีนาคม 2565 , 22:25:55     (อ่าน 1,068 ครั้ง)            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมก้าวสู่วิชาชีพในการทำงาน โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวแสดงความยินดี กับนักศึกษา หรือว่าที่บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 23พร้อมนำคณาจารย์มอบใบคำสัตย์ปฏิญาณตน โดยผู้แทนนักศึกษานำนักศึกษากล่าวให้คำสัตย์ปฏิญาณ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

          ในโอกาสเดียวกันนี้  รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภก.กิตติ  พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม  ร่วมให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านทางออนไลน์  เพื่อให้ว่าที่บัณฑิตเภสัชศาสตร์ตระหนักและยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พร้อมให้ข้อคิดในการจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมต่อไป

                                                          เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :