มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
กองกลาง สน.อธิการบดี บริการวิชาการส่งเสริมการเรียนการสอน นักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดทำหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 มีนาคม 2565 , 13:20:02     (อ่าน 975 ครั้ง)  กองกลาง สน.อธิการบดี บริการวิชาการส่งเสริมการเรียนการสอน นักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

“การจัดทำหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ”

----------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดทำหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ” รูปแบบ Onsite และ Online ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ชั้น 1 ห้อง cmp 103 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ การปฏิบัติงานแนวทางการจัดทำหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ ในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน ในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ปีการศึกษา 2565

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
SDG Hashtag :