มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี บนสื่อสังคมออนไลน์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 23 มีนาคม 2565 , 22:45:41     (อ่าน 781 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ นางสาวธนพร ชัยจักร์  คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี บนสื่อสังคมออนไลน์ Facebookโครงการพลังสตรี เพื่อชีวี ไร้ความรุนแรง Women power for a world without violence ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท โดยมียอดไลด์สูงสุด 26,470 ไลด์ มียอดแชร์ 473แชร์ จัดโดยสโมสรซอนต้าประเทศไทย และภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา  โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นำนักศึกษา นางสาวธนพร ชัยจักร์  เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เพื่อร่วมยินดีและชื่นชมในความสำเร็จ ในการคว้ารางวัลชนะเลิศ และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

          นางสาวธนพร ชัยจักร์ หรือ แอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมผลักดันให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้หญิง รวมถึงทำให้ตนได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากการทำคอนเทนต์รณรงค์จากกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี บนสื่อสังคมออนไลน์ นำไปสู่การปลูกฝังให้เยาวชนไทยตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงและปลูกจิตสำนึกให้ร่วมมือกันขจัดความรุนแรงออกไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในส่วนของข้อมูล ตนได้นำเสนอความรู้จากสิ่งรอบตัวที่เจอในชีวิตประจำวัน เช่น ข่าว เหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น นำมาเรียบเรียงให้ความรู้พร้อมเสริมด้วยการรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรีทุกวัยทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ก่อนนำมาสร้างสรรค์ผ่านสื่อ สร้างคอนเทนต์ ทำให้ผู้คนได้รับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญไม่ว่าจะกาย วาจา หรือใจ เพราะทุกคนเป็นมนุษย์และมนุษย์ควรเท่าเทียม

           นอกจากนี้ นางสาวธนพร ชัยจักร์ ซึ่งเป็นผู้มีผลงานโดดเด่น ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณ “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนไทย” ประจำปี 2565จัดโดย ชมรมเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และรางวัลเชิดชูเกียรติคุณ “อาสาสมัครไทยดีเด่น” เนื่องในวันอาสาสมัครสากล ประจำปี 2564 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม ในช่วงการเรียน น้องแอน ยังแบ่งเวลาในการทำงาน Part-timeส่งตนเองเรียนแบ่งเบาภาระครอบครัวตั้งแต่เข้าศึกษามาอย่างเนื่องอีกด้วย

                                                                        เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ/ข่าว  
SDG Hashtag :