มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมค่ำคืนแห่งวัฒนธรรมอินเดีย ณ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ เชื่อมสัมพันธไมตรี 75 ปี อินเดีย-ไทย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 21 มีนาคม 2565 , 10:52:51     (อ่าน 976 ครั้ง)             สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอำเภอเขมราฐ จัดกิจกรรมค่ำคืนแห่งวัฒนธรรมอินเดีย ณ เขมราฐ อุบลราชธานี (Indian Cultural Night in Khemmarat Ubon Ratchathani) นำพาความงดงามของวัฒนธรรมอินเดีย ซี่งเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญของโลก มาพบกับมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อีกหนึ่งเสน่ห์ของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ณ ถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดีย 
 
           ค่ำคืนแห่งวัฒนธรรมอินเดียได้รับเกียรติจาก Mr.Ashwin M. Kotnis อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ นางลัดดา เจษฎาพาณิชย์ ประธานชมรมรัก(ษ์)วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ผู้อำนวยการเครือข่ายศูนย์อินเดียศึกษาแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม
  โดยภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทย-อินเดีย โดย นักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ และชมรมศิลปวัฒนธรรมคนสามวัยใส่ใจสุขภาพและชมรมร้องเล่นต้นรำ การเดินแบบเครื่องแต่งกายอินเดียและชุดพื้นเมืองนำโดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และกลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับชมนิทรรศการสีสันแห่งอินเดีย ณ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ และเยี่ยมชมบรรยากาศถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี 
 
           อนึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างความร่วมมือกับสาธารณรัฐอินเดีย ซี่งเป็นแหล่งอารยธรรมขนาดใหญ่ของโลก ซึ่งมีอายุกว่า 5,000 ปีและมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทในฐานะหนึ่งในมหาอำนาจเกิดใหม่ (Emerging Power) เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรกว่า 1,300 ล้านคน มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก และเป็นประเทศที่มีการพัฒนาในด้านไอทีและอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย กลุ่มศึกษาอินเดีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเครือข่าย  ร่วมกับอำเภอเขมราฐ เทศบาลตำบลเขมราฐ  ชมรัก(ษ์)วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเขมราฐ และ โครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีเนื่องโอกาสครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียSDG Hashtag :