มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ EP.18 มาร่วมกันจัดการขยะให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราและสิ่งแวดล้อม


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 19 มีนาคม 2565 , 06:20:33     (อ่าน 913 ครั้ง)  ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ EP.18

“มาร่วมกันจัดการขยะให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราและสิ่งแวดล้อม”  

------------------------------------------

            เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ” ที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565ที่ผ่านมา เวลา 12.15น. เป็นการสนทนาและนำเสนอในเรื่อง “มาร่วมกันจัดการขยะให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราและสิ่งแวดล้อม” โดยมี ผศ.ดร.สง่า  ทับทิมหิน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.ปวีณา  ลิมปิทีปราการ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมรายการและ ผศ.ดร.นิยม  จันทร์นวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะในปัจจุบันและความสำคัญในการจัดการขยะ การจัดการขยะที่ถูกต้องสำหรับครัวเรือนเพื่อสุขภาพที่ดี และการจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์โควิด-19 

          ท่านสามารถรับชมและติดตามรายการ Good Life by ม.อุบลฯ ย้อนหลังได้ที่...เพจ สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://www.facebook.com/UBUOC/videos/752769212308827 เพจ ที่นี่ ม.อุบล teenee mo-ubon และ เพจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :