มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ รมว.อว. และ ผู้บริหาร สวทช. ในโอกาสเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงาน อีสานตอนล่าง


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 14 มีนาคม 2565 , 14:37:47     (อ่าน 707 ครั้ง)              ระหว่างวันที่ 11 -13 มีนาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ และผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กำหนดให้มีการเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงาน ในเขตจังหวัดอีสานตอนล่าง อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

            ในโอกาสเดียวกันนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ให้การตอนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะ และผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโอกาสพบคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมเยี่ยมชม บูธแสดงผลงานวิจัยเด่น ของ ม.อุบลฯ และพิพิธภัณฑ์คำปุน ซึ่งจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของแม่คำปุน และของวัฒนธรรอีสานในอดีต พร้อมชมการมัดหมี่ การทอผ้าไหม สาธิตโดยช่างทอผ้าบ้านคำปุนโดยมี นายมีชัย แต้สุจริยา ครูศิลป์ของแผ่นดิน ทายาทรุ่น 3 แห่งบ้านคำปุนและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เจ้าของ รางวัล The Best of Best ประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ได้ให้เกียรตินำชมพิพิธภัณฑ์คำปุน ด้วยตนเอง         

           
SDG Hashtag :