มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ มอบโล่-เกียรติบัตรนักศึกษา เชิดชูเกียรติพลเมืองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 2 มีนาคม 2565 , 17:20:27     (อ่าน 783 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา จัดโครงการเชิดชูเกียรติพลเมืองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564  รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน ซึ่งมี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนี้มี คณบดี ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2565 ที่ผ่านมา

             ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า โครงการเชิดชูเกียรติพลเมืองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ ผู้นำนักศึกษา นักศึกษาผู้เสียสละและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นแรงจูงใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยการมอบรางวัล แบ่งเป็น โล่ประกาศเกียรติคุณ/เกียรติบัตร รางวัลกันเกราทอง สำหรับผู้นำกิจกรรมนักศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ)  ส่วน เกียรติบัตร รางวัลกันเกราทอง รางวัลกันเกราเงิน รางวัลเหลืองกันเกรา สำหรับนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งประเภททีมและรายบุคคล ในด้านวิชาการและวิชาชีพ  ด้านบำเพ็ญประโยชน์  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 170 รางวัล

         ในส่วนของ รางวัล UBU Outstanding Student Club Award ชมรมดีเด่น ได้แก่ ชมรมเกษตรอาสาพัฒนา สังกัด สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         รางวัล UBU Outstanding Volunteer Award สุดยอดนักจิตอาสา ได้แก่ นายอาทิตชัย  กันภัย  คณะรัฐศาสตร์

          รางวัล UBU Student Leader Award  สุดยอดผู้นำนักศึกษา ได้แก่ นายณรงค์  สารสินธ์  รองประธานกรรมการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา

          รางวัล UBU Volunteer Award  คณะจิตอาสายอดเยี่ยม ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสากับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 103.1

           รางวัล UBU Blood Donation Award  คณะใจบุญ  ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมบริจาคโลหิต ร้อยละ 21.2

           รางวัล Special COVID-19 Operation Team ชุดปฏิบัติการพิเศษตอบโต้ COVID-19 ได้แก่ ชมรมอาสากู้ชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นความสำคัญต่อนักศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกมิติ ซึ่งกิจกรรมนักศึกษาช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงาน มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ตลอดจนการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพความสามารถผ่านผลงาน หรือเวทีการประกวดในทุกระดับ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในวงกว้างต่อไป

ลิ้งค์ภาพถ่าย

 https://drive.google.com/drive/folders/1o2QX4WocbEpodFuS9TNPhOmoToVXnGRi?usp=sharing

                                                               เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :