มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ศูนย์ฯสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ สถานทูตอเมริกา จัดประชุมรับมือเคสความรุนแรงในครอบครัว


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 , 23:04:09     (อ่าน 781 ครั้ง)            ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ กลุ่ม "Women Can Do"จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รับมือเคสความรุนแรงในครอบครัว:ความท้าทายในทางกฎหมายและทางปฏิบัติที่ดี”  ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          โอกาสนี้ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณสุเพียงพิชญ์ พรฤกษ์งาม ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม  คุณ Frances Westbrook, Regional English Language Officer  สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย คุณจินตนา สกุลบริรักษ์ ผู้แทนกลุ่ม Woman Can Do และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอารีวรรณ จตุทอง อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คุณวรภัทร แสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลปทุมธานี คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการ มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมคุณศิริวรรณ ขนุนทอง นักวิชาการสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          กิจกรรมดังกล่าว เน้นการสร้างการรับรู้และแนวปฏิบัติด้านการรับมือเคสความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความรุนแรงดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้หญิง ซี่งอยู่ในสภาพเสียเปรียบทั้งในแง่สังคมเศรษฐกิจและการเมือง กอรปกับในหลายสังคมที่รัฐไม่สามารถที่จะคุ้มครองดูแลให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่นักเรียนนักศึกษา ภาคประชาสังคม และผู้ที่ทำงานด่านหน้าที่รับมือกับคดีความรุนแรงในครอบครัว เช่น บุคลากรทางการแพทย์

          กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิดโดยเคร่งครัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้แสดงผลการตรวจคัดกรองแบบ ATK

                                                                                               คณะรัฐศาสตร์  ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :