มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) การให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 , 13:49:43     (อ่าน 1,684 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

“การให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

-----------------------------------------

          เมื่อวันพุธ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) “การให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นางสาวพิไลลักษณ์  คล่องกำไร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตอุบลราชธานี นายวีระชน  อัจฉฤกษ์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะและ นายอรรถพงศ์  กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าววัตถุประสงค์การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อเป็นสวัสดิการทางการเงินโดยเสริมสร้างสภาพคล่อง บรรเทาปัญหาทางการเงินของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนางสาวพิไลลักษณ์  คล่องกำไร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตอุบลราชธานี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายวีระชน  อัจฉฤกษ์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเป็นพยาน ณ ห้องประชุมวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้ มีขอบเขตความร่วมมือโดยให้สิทธิ์ในการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้เพิ่มเติมสิทธิ์ในการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นสวัสดิการทางการเงิน โดยเสริมสร้างสภาพคล่อง บรรเทาปัญหาทางการเงินของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งถือเป็นสวัสดิการที่ดีและเป็นประโยชน์ยิ่ง ต่อบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :