มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ EP.14 ดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างไร ในสถานการณ์โควิด-19


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 , 15:48:12     (อ่าน 1,158 ครั้ง)  ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ EP.14

“ดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างไร ในสถานการณ์โควิด-19”

------------------------------------------

            เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ” ที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ เมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา เวลา 12.15 น. เป็นการสนทนาและนำเสนอในเรื่อง “ดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างไร ในสถานการณ์โควิด-19”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มินตรา  สาระรักษ์ อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมรายการและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม  จันทร์นวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี/ผลตรวจผิดปกติต้องทำอย่างไร การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี และสถานที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

          ท่านสามารถรับชมและติดตามรายการ Good Life by ม.อุบลฯ ย้อนหลังได้ที่...เพจ สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://www.facebook.com/405486029519792/videos/475389934198629เพจ ที่นี่ ม.อุบล teenee mo-ubon และ เพจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :