มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เจ้าภาพประชุมกรรมการบริหารและคณะกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ พร้อมสนับสนุนความก้าวหน้าสวัสดิการสิทธิประโยชน์ แก่บุคลากร


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 16 ธันวาคม 2564 , 16:44:36     (อ่าน 909 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สภาอาจารย์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)และประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 โดยมี ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมี นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธาน ปขมท. และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการประชุมตามวาระ ณ ห้องโรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมจัดเวทีเสวนา เรื่อง “การบริหารจัดการสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย” ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

        นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธาน ปขมท. กล่าวว่า การประชุมสมัยสามัญของคณะกรรมการ ปขมท.ในครั้งนี้ มีประเด็นในเรื่องของแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่ง ปขมท.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งควบคู่ไปกับสายวิชาการ อาทิ ความก้าวหน้าเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ร่วมมระดมรวมพลบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความชำนาญการในแต่ละด้าน เข้ามาสนับสนุนในการทำกิจกรรม ให้มีความก้าวหน้าในแวดวงของสายวิชาการด้วย ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างจากมหาวิทยาลัยในทุกภาคของประเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา เผยแพร่ความรู้ แนวคิด และวิทยาการใหม่ ๆ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาต่อไป ในนามคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ขอบคุณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

          ด้าน ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากมีการประชุมสมัยสามัญของคณะกรรมการ ปขมท.ในครั้งนี้แล้ว  สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังจัดเวทีการเสวนาเรื่อง การบริหารการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวบรวมข้อมูลในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม ซึ่งมี คณะกรรมการบริหาร ปขมท.เป็นวิทยากรบรรยาย เสวนา ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี 2 ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์

งานประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :