มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต มอบเหรียญกันเกราทอง บัณฑิตเรียนดี และนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2563


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงษ์     วันที่ 15 ธันวาคม 2564 , 00:12:43     (อ่าน 2,685 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สโมสรนักศึกษา และสภานักศึกษา จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต ปีการศึกษา 2563รุ่นที่ 30ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15ธันวาคม 2564เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและเชิดชูเกียรติ บัณฑิตที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละคณะ และเชิดชูเกียรติบัณฑิตนักกิจกรรม  รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเหรียญเกียรตินิยมอันดับ 1กันเกราทอง บัณฑิตจำนวน 12ราย และ ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบชุดครุย สำหรับบัณฑิตนักกิจกรรม จำนวน 2ราย และ นายสิทธิชัย ท้าวภุชฌงค์ นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต  ประธานสภานักศึกษา ร่วมมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก โดยกิจกรรมจัดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมใหญ่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 13ธันวาคม 2564  ที่ผ่านมา

          ในส่วนของรายชื่อบัณฑิต“เกียรตินิยม อันดับ 1กันเกราทอง” ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563จำนวน 12ราย ดังนี้

          1. นางสาวสุดารัตน์  เที่ยงธรรม    คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 3.96

          2.นางสาวบุศราวดี  สมชัย   คณะเกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)     3.87

          3.นายชิณวัฒน์  วิชลิน    คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)    3.96

          4.นางสาวกัญญาวีร์  ผักกูด  คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร)    3.94

          5.นางสาวปาณิสรา  หาญธรรม  คณะเภสัชศาสตร์   เภสัชศาสตรบัณฑิต   3.89

          6.นางสาวกานดา  สังฆะชัย   คณะบริหารศาสตร์   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)     3.91

          7.นายพงศกร  ใจตรง     คณะบริหารศาสตร์        บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)    3.91

          8.นางสาวอภิชญานันต์  วรรณจู    คณะพยาบาลศาสตร์      พยาบาลศาสตรบัณฑิต    3.74

          9.นางสาวเพชรรัตน์   ทองพันชั่ง   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  แพทยศาสตรบัณฑิต  3.81

          10.นางสาวรุ่งไพลิน จิตตฤกษ์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 3.99

          11.นายชัยวัฒน์  สมหวัง     คณะนิติศาสตร์   นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)      3.86

          12.นางสาวณิชนันทน์     ลาเบิกบาน       คณะรัฐศาสตร์    รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 4.00

บัณฑิตนักกิจกรรม

    1.นายกิตติศักดิ์  เคนบุบผา    คณะวิทยาศาสตร์ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562

    2.นายตะวัน  บุญสงค์     คณะวิศวกรรมศาสตร์      ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563

                                           เพลิน  วิชัยวงศ์ 

                                    นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :