มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (14 ธ.ค.64)


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 14 ธันวาคม 2564 , 16:36:28     (อ่าน 862 ครั้ง)  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ความละเอียดทราบแล้วนั้น
 
บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
 
ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
สอบในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
---------------------------
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
045-353226
14 ธันวาคม 2564


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1