มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ จิตวิทยาบริการและบุคลิกภาพในงานบริการ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 , 23:58:07     (อ่าน 932 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ

"จิตวิทยาบริการและบุคลิกภาพในงานบริการ”

---------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "จิตวิทยาบริการและบุคลิกภาพในงานบริการ”เมื่อวันที่ 25- 26 พฤศจิกายน 2564 ให้แก่ ผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหารตำบลเขมราฐ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการพัฒนาที่พัก ร้านอาหารตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สำหรับวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหารในอำเภอเขมราฐมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ในฐานะเมืองท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการต่อยอดการพัฒนาผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหาร ภายใต้โครงการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี” โดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งได้รับเกียรติจากครูบิ๊ก จิตตินันท์  นันทไพบูลย์ เป็นวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ด้านจิตวิทยาบริการ Service Mind สไตล์พุทธบรรยายหัวข้อ "จิตวิทยาบริการและบุคลิกภาพในงานบริการ”

           โดยโครงการพัฒนาที่พัก ร้านอาหารตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมอบรมให้ผู้ประกอบการโดยวิทยากรมากความรู้และประสบการณ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย การอบรมปฏิบัติการด้านสถานที่ของร้านอาหาร การอบรมปฏิบัติการด้านอาหาร การอบรมปฏิบัติการด้านสถานที่ของที่พัก การอบรมการควบคุมต้นทุนด้านอาหาร การออกแบบรายการอาหาร การอบรมการสร้างสรรค์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น และอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานธุรกิจที่พักและร้านอาหาร

           ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Taste of Khemarat เชิญชม ชิม ช็อป เทศกาลอาหารเมืองเขมราฐ ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ ถนนสายวัฒนธรรมเขมราฐ จัดโดยโครงการพัฒนาที่พัก ร้านอาหารตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเขมราฐ ชมรมรัก(ษ์)วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อำเภอเขมราฐ และทีมวิจัยฟื้นใจเมืองเขมราฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ผู้ประสานงานโครงการฯ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :