มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คึกคัก ม.อุบลฯ เปิดตลาดชุมชนหนองหอ พัฒนาสวนสาธารณะ ยกระดับรายได้ของชุมชน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 , 00:35:11     (อ่าน 1,068 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชาวบ้านตำบลบุ่งหวาย และหน่วยงานในท้องถิ่น ร่วมพัฒนาพื้นสวนสาธารณะหนองหอ ยกระดับรายได้ของชุมชน โดยเปิดตลาดชุมชนหนองหอ จำหน่ายสินค้าชุมชน ของกิน ของฝาก ของที่ระลึก นอกจากนี้ยังเป็นจุดพักรถและสถานที่พักผ่อน และออกกำลังกาย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอวารินชำราบ ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”ทดลองเปิดตลาดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าเลือกซื้อสินค้าชุมชนอย่างคึกคัก โอกาสนี้ นายสมชัย  บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ และ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทางเข้าเยี่ยมชมและซื้อสินค้าชุมชน ซึ่งมี อาจารย์สิทธิชัย ใจขาน อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หัวหน้าโครงการฯ นำชมตลาดครั้งนี้

           อาจารย์สิทธิชัย ใจขาน หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เปิดเผยว่า ทีมวิจัยมุ่งหวังในการสร้างโอกาส ในการลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งสวนสาธารณะหนองหอ ต.บุ่งหวาย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 10 กิโลเมตร ที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของตำบล ติดกับทางหลวงหมายเลข 226 เป็นทางเชื่อมไปจังหวัดศรีสะเกษ จึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาเพื่อทำให้เกิดตลาดชุมชนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน จำหน่ายสินค้าชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวได้ สินค้าชุมชนที่นำมาจำหน่าย อาทิ สินค้าเกษตรพืชผักสวนครัว ผลไม้ท้องถิ่น สินค้าหัตถกรรม เป็นต้น ด้านหลังตลาดมีสระน้ำสาธารณะ จุดชมวิวถ่ายภาพ และสถานที่ออกกำลังกาย เดินทางเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นได้ เช่น นาบัวตำบล ท่าลาด วัดป่านานาชาติ วัดหนองป่าพง เป็นต้น การเปิด ตลาดชุมชนหนองหอ จึงสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนช่วยทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรในชุมชน มีโอกาสการเพิ่มรายได้  ทำให้ประชาชนในพื้นที่หรือชุมชนใกล้เคียง ได้ทราบถึงการมีอยู่ของตลาดชุมชนซึ่งเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการจับจ่ายสินค้า  อันเป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายของประชาชนในชุมชน

              ขอเชิญชวน ผู้สนใจแวะเยี่ยมชม ตลาดชุมชนหนองหอ ณ สวนสาธารณะหนองหอ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เปิดทำการทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ“ตลาดชุมชนหนองหอ”

 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :