มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ชมรม To be number one UBUสร้างชื่อประกวดผลงานโครงการ พร้อมเป็นตัวแทนแข่งขันเวทีระดับประเทศ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 , 22:49:39     (อ่าน 1,182 ครั้ง)              เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ในโอกาสที่ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ได้รับรางวัลในการประกวดผลงาน โครงการ To be number one  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และได้รับพระราชทานเกียรติบัตร จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าประกวดผลงานโครงการ To be number one แข่งขันต่อในระดับประเทศ ที่ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

            โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ได้กล่าวยินดีและชื่นชมชมรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ขอส่งกำลังใจในการแข่งขันในเวทีระดับประเทศ ให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการ  ด้าน นางสาวพรทิพย์ เลิศเดชะ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ประธานชมรม To be number one UBU กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับพรจากท่านอธิการบดี และสมาชิกชมรมฯจะเตรียมความพร้อมที่สุดก่อเข้าแข่งขัน ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานที่โดดเด่นหลากหลาย ทั้งด้านโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กิจกรรมการประกวด To be number one dancercise 2021 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขันเต้น street dance Hip-hop K-pop  ประกวด To be number one idol และเข้าร่วมประกวดผลงาน โครงการ To be number one ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย ผลงานที่ภาคภูมิใจของชมรม ได้รับรางวัล ชมรม To be number one ดีเด่นระดับจังหวัด และได้รับรางวัลชมรมยอดเยี่ยม แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์และชมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว
SDG Hashtag :