มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อธิการบดี ชื่นชม นักวิจัย ม.อุบลฯ ผลงานหนังสือ Fishes of Indochinese Mekongวิจัยร่วม 4 ประเทศลุ่มน้ำโขง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 , 00:28:52     (อ่าน 1,348 ครั้ง)              เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ พร้อมด้วยดร.จรุงจิต กรุดพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ในโอกาสเข้ามอบหนังสือ Fishes of Indochinese Mekong ผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินงานร่วมกับนักวิจัยในประเทศลุ่มน้ำโขง ตั้งแต่ปี ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน จากพื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 4 ประเทศ (ลาว ไทย กัมพูชา และ เวียดนาม) พรรณปลาจำนวน 568 ชนิด ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิธรรมชาติวิทยา นากาโอะ ประเทศญุี่ปุ่นรายงานสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานวิจัยในเครือข่ายนิเวศวิทยาและความหลากหลายของปลาน้ำจืด เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UNMF) ภายใต้กิจกรรมวิจัยและบริการวิชาการ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว
SDG Hashtag :