มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นร.โครงการ วมว. ศูนย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 , 15:10:44     (อ่าน 1,315 ครั้ง)  นร.โครงการ วมว. ศูนย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส.

--------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวุฒิ  พลอยจินดามณี และ นายภูดิศ  ทัดเทียม นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่งโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า)เข้าร่วมการแข่งขันเป็นแบบแบบออนไลน์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ : ระบบตรวจสอบและป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยใช้การตรวจจับอาการง่วงนอนของผู้ขับขี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณโดยมี นายศตภิษัช  ไกรษีครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนลือคำหารวารินชำราบ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวิน  นามมั่นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นที่ปรึกษาโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างชื่อเสียงและเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวิน  นามมั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นที่ปรึกษาโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ กล่าวว่าสำหรับ นายธีรวุฒิ  พลอยจินดามณี และ นายภูดิศ  ทัดเทียม เป็นนักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ และเป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่งโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จากโรงเรียน/วิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดประกวดโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างสรรค์โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเป็นเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้แสดงความสามารถ เป็นก้าวแรกสำหรับการก้าวสู่เวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งในปีนี้การแข่งขันผลงานกำหนดจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันผู้จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันเป็นรูปแบบออนไลน์ กำหนดให้แต่ละทีมเตรียมการนำเสนอโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์แบบปากเปล่า 10 สาธิตการทำงานของโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ 10 นาที และตอบคำถามของคณะกรรมการการตัดสิน โดยใช้เวลาทีมละประมาณ 30 – 45 นาที และได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

  1. แนวคิดใหม่ 20 คะแนน
  2. มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 30 คะแนน
  3. มีคุณค่าและการนำไปใช้ประโยชน์และการต่อยอด 35 คะแนน
  4. การนำเสนอผลงาน/การตอบปัญหา 15 คะแนน

สำหรับทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ และประกาศผลการแข่งขันในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทางเพจเฟสบุ๊ก : High School Engineering MSU Project 2021

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส.
SDG Hashtag :