มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
จ.อุบลฯจับมือ ม.อุบลฯเปิดตัว App ฮักอุบล แอปพลิเคชั่นที่จะช่วยบันทึกการเข้าออกพื้นที่และติดตามบุคคลเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 12 มกราคม 2564 , 14:27:43     (อ่าน 1,487 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะ อว.ส่วนหน้า ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดตัว App ฮักอุบล – Hug Ubon แอปพลิเคชั่นที่จะช่วยบันทึกการเข้าออกพื้นที่และติดตามบุคคล เพื่อควบคุมโรคของจังหวัดอุบลราชธานี ใช้งานง่ายไม่ต้องโหลด เพียง Scan QR Code กรอกข้อมูลในครั้งแรก และ Scan QR Code สถานที่เมื่อเข้าออกพื้นที่ต่างๆ ช่วยบันทึกประวัติการเดินทาง การเจ็บป่วย ความเสี่ยง เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมต่อได้ พร้อมเปิดตัวใช้ทุกพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 15 มกราคม 2564

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ นำทีมผู้บริหารและทีมพัฒนา ร่วมนำเสนอข้อมูลการใช้งาน App ฮักอุบล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดร.ชัยบพิธ พลศรี คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และตัวแทนสำนักวิทยบริการ ในการผลิตสื่อ infographics เสริมสร้างความเข้าใจให้ง่ายยิ่งขึ้น

             รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการเปิดเผยว่า  App ฮักอุบล โดยการดำเนินงานดังกล่าว สนองกับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ศ.พิเศษ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ ในการเป็น “อว.ส่วนหน้า” ที่บูรณาการการทำงานด้านวิชาการร่วมกับการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด  App ฮักอุบล มีจุดเด่นสำคัญคือเป็น Web Application ใช้งานง่าย ไม่ต้องโหลดเพียง Scan QR Code เพื่อกรอกข้อมูลในครั้งแรก และ Scan QR Code สถานที่เมื่อเข้าออกพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกประวัติการเดินทาง การเจ็บป่วย ความเสี่ยง เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมต่อได้ การทำงานของแอปพลิเคชั่น ฮักอุบล ใช้งานง่ายสะดวก เมื่อเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ภายในจังหวัด เบื้องต้นเน้นเส้นทางรถยนต์ระหว่างอำเภอและตำบล ขอความร่วมมือให้บุคคลจากต่างจังหวัด สแกนคิวอาร์โค้ดตามจุดต่าง ๆ โดยวิธีการดังนี้

           - กรณีที่มีสมาร์ทโฟน สแกนคิวอาร์โค้ดที่ตั้งอยู่ตามจุดเส้นทางระหว่างอำเภอตำบลต่าง ๆ ด้วยสมาร์ทโฟน ของตนเอง

            - กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน แต่มีกระดาษปริ้น QR Code หรือมีบัตรประชาชน ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสแกนข้อมูลให้ที่จุดเดินทางต่าง ๆ เมื่อเดินทางถึงปลายทางให้เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เจ้าหน้าที่สแกน QR Code พร้อมทั้งสอบสวนโรคประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

              นับได้ว่า App ฮักอุบล  เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนช่วยในการบันทึกการเข้าออกพื้นที่และติดตามบุคคล สอบสวนโรค เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว