มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมคณบดีพบปะบุคลากร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 29 ธันวาคม 2563 , 00:43:10     (อ่าน 986 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมคณบดีพบปะบุคลากร

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

--------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมคณบดีพบปะบุคลากร ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งกล่าวคำอวยพรปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ คณะผู้ริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาลัยศาสตร์ ทั้งนี้ ช่วงพิธีทำบุญตักบาตรทางคณะได้มีการกำหนดให้แต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย และมีรางวัลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ร่วมกิจกรรม สำหรับผู้ที่แต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงามและได้รับเลือกจากบุคลากรภายในคณะให้ได้รับรางวัลในการแต่งกายครั้งนี้ด้วย กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมคณบดีพบปะบุคลากร เพื่อพูดคุยถึงผลการดำเนินงาน แนวนโยบาย และแผนการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อความเข้าใจอันดีต่อการดำเนินงาน และเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงานร่วมกัน และรับประทานอาหารร่วมกัน ในโอกาสนี้ กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร และบุคลากรภายในคณะ สร้างความสนุกสนานตลอดการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร และเป็นการแสดงออกถึงความรักสามัคคีในหมู่คณะสร้างความสนุกสนาน และประทับใจให้แก่บุคลากรที่มาร่วมกิจกรรมโดยทั่วกัน

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ นายกมล  คำพิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์