มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบ ส.ค.ส. ๒๕๖๔ แด่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกๆ ท่าน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 ธันวาคม 2563 , 10:53:34     (อ่าน 815 ครั้ง)  ส.ค.ส. ๒๕๖๔ แด่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกๆ ท่าน

 

                 ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ ในนามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผมขอส่งความปรารถนาดีและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ ท่านเคารพบูชาได้โปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขสมหวัง เจริญด้วย จตุรพิธพรชัย สัมฤทธิ์ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

                  ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกๆ ท่านที่ได้ตั้งใจปฏิบัติภารกิจจนทำให้มหาวิทยาลัย ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัยสืบไป

 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี