มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
น.ศ.ม.อุบลฯ ร่วมร้องเพลงและบูมรุ่นพี่บัณฑิต และกิจกรรมเชิดชูเกียรติ มอบเหรียญเกียรตินิยม อันดับ 1 กันเกราทอง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 ธันวาคม 2563 , 12:18:53     (อ่าน 1,082 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิต โดยมีกิจกรรมมอบ เหรียญเกียรตินิยม อันดับ 1 กันเกราทองแก่บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 ลำดับที่ 1 ของแต่ละคณะ รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานมอบ  โอกาสนี้ ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบครุยพร้อมสายคล้องคอให้แก่บัณฑิตผู้นำนักศึกษา ได้แก่ นายเนติวัฏ  คูณแก้ว  อดีตนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีประธานสภานักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา กล่าวแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้ ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม ร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพลง ม.อุบล สัมพันธ์ และพิธีบูม ให้กับรุ่นพี่บัณฑิต โดยมีตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ จำนวน 650 คน เข้าร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจยิ่ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

          ในส่วนของบัณฑิตที่ได้รับ เหรียญเกียรตินิยม อันดับ 1 กันเกราทอง พร้อมใบประกาศ จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย                   

          1.นางสาวกุลณัฐ   กงศรี            บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์

          2.นางสาวอรอนงค์   ทรงจิตร      บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์

          3.นายสราวุธ   สายคำ              บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

          4.นางสาวระพีพร   ภานะรมย์      บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์

          5.นางสาวธนัชพร   พรมโคตร      บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์

          6.นางสาวสุภาพร   ประหา         บัณฑิตคณะบริหารศาสตร์

          7.นางสาวแสงจันทร์   เหลาทอง   บัณฑิตคณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

          8.นางสาวศรสวรรค์  พันธ์ศรี       บัณฑิตคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

          9.นางสาวอรวรรณ   โสภามาตร   บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์

         10.นางสาวอารีรัตน์   สุวะนาม     บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์

                                                   เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว      

                                                   เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ภาพ