มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ประมวลภาพบรรยากาศ การส่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าสู่เขตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562