มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประมวลภาพบรรยากาศ การส่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าสู่เขตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562