มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ประมวลภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562