มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประมวลภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562