มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
วิศวะฯม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 11TSME-ICoME 2020


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 11 ธันวาคม 2563 , 17:29:54     (อ่าน 999 ครั้ง)               คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (TSME)  เจ้าภาพจัด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 11 Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on Mechanical Engineering 2020 หรือ TSME-ICoME 2020 รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน ภายใต้แนวคิด “Challenging Trends in Mechanical Engineering” ที่ต้องการนำเสนอแนวโน้มเทคโนโลยี องค์ความรู้ และงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลสมัยใหม่ ซึ่งมีนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวนมาก ณ โรงแรมสนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2563ที่ผ่านมา

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการ TSME-ICoMEเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ในโอกาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (TSME) และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมีบทความวิชาการที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานากกว่า 120 บทความ โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มได้แก่

  • Alternative Energy and Combustion (AEC), Automotive,
  • Aerospace and Marine Engineering (AME),
  • Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (AMM),
  • Biomechanics and Bioengineering (BME),
  • Computation and Simulation Techniques (CST),
  • Dynamic Systems, Robotics and Controls (DRC),
  • Engineering Education (EDU),
  • Energy Technology and Management (ETM),
  • Thermal System and Fluid Mechanics (TSF)

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้แล้ว TSME-ICoME 2020 ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่มีรูปแบบนำเสนอเป็นแบบผสมผสานร่วมกันระหว่างการนำเสนอทางไกล (ออนไลน์) กับเสนอในห้องประชุม โดยมีนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ซึ่งหัวข้อการนำเสนอเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางด้านเครื่องกลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ถือว่าเป็นความท้าทายของวิศวกรรมเครื่องกลในการผลิตหรือนำเสนอผลงานวิจัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว