มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นักศึกษา ม.อุบลฯ จิตอาสา วันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึก พ่อหลวง ร.9


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 5 ธันวาคม 2563 , 23:43:05     (อ่าน 1,081 ครั้ง)               สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม จิตอาสา วันพ่อแห่งชาติ นำนักศึกษา บุคลากร และตัวแทนหน่วยงานชุมชน ร่วมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ล้างถนน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัย พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน โดยมี นายตะวัน บุญสงค์ ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน โอกาสนี้ อธิการบดีได้มอบชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับนักศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานราชการ ชุมชน ภาคเอกชน และนักศึกษาทุกคณะมากกว่า 300คน เข้าร่วม ณ ลานจอดรถประตู A1เมื่อวันที่ 4ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

               ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสา โดย นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ทุกคนต่างมาด้วยใจในการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ องค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ ใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ด้วยทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และพระสติปัญญา เพื่อดับทุกข์ร้อนแก่ปวงพสกนิกร พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นในพระราชหฤทัยประจักษ์แจ้ง และประทับอยู่ในใจของปวงประชาสืบไป 

          ทั้งนี้ กิจกรรม จิตอาสา วันพ่อแห่งชาติ แบ่งให้มีกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ร่วมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ล้างถนน บริเวณชุมชน ถนนหน้ามหาวิทยาลัย และบริเวณรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กิจกรรมบริจาคโลหิต โดย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อนำโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป นับเป็นโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

          นอกจากนี้ กิจกรรมจิตอาสา ยังเป็นการจัดเตรียมสถานที่ ให้มีความพร้อม สวยงาม เพื่อต้อนรับรุ่นพี่บัณฑิต รุ่นที่ 29 และคณะญาติที่จะเดินทางมาร่วมยินดีกับบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้รับความประทับใจในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้อีกด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :