มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ พร้อมใจจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมพร้อมต้อนรับรุ่นพี่บัณฑิต


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 ธันวาคม 2563 , 16:55:32     (อ่าน 624 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจิตอาสาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่คณะ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมนักศึกษาด้านจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการสร้างเครือข่ายร่วมกับคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ทาสีฟุตบาท เส้นจราจร ทาสีป้ายคณะ การจัดการที่จอดรถจักรยานยนต์ให้เป็นระเบียบและเพียงพอ โดยมี อาจารย์เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ นักวิชาการศึกษา และนางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และนายตะวัน บุญสงค์ ประธานสภานักศึกษา และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 120คน ร่วมจิตอาสาครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

           นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีในการปลูกจิตสำนึกในการทำงานจิตอาสาร่วมกัน นอกจากมหาวิทยาลัยจะมีทัศนียภาพที่ดี ยังเสริมสร้างความรักความสามัคคี สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อีกทั้ง เตรียมพร้อมในการต้อนรับบัณฑิต ที่จะกลับมางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 ในช่วงระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2563 นี้