มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
สภากาชาดไทย จับมือ ม.อุบลฯ สนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต พร้อมเปิดห้องรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fixed Station


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 , 22:30:20     (อ่าน 974 ครั้ง)                 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7 จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งเป็นห้องรับบริจาคโลหิตประจำที่ หรือ Fixed Station โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ลงนาม และพิธีเปิดห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยรับเกียรติจาก นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด โดยมี นางยุพาภร วิฑูรย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ศาสตราจารย์ พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร ตัวแทนส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน  ณ ชั้นบริเวณ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563ที่ผ่านมา

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จัดตั้งเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ หรือFixed Station เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการเป็น “ผู้ให้” ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และช่วยสำรองโลหิตให้พอใช้ในภาวะปกติ และภาวะโลหิตขาดแคลน รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาให้เป็นเยาวชนที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม เป็นคนดีของสังคม และสามารถบริจาคโลหิตได้อย่างยาวนาน ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริจาคโลหิต โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริจาคโลหิต ส่งเสริมให้มี การบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

        ด้าน รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีพันธกิจในการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุด ทั้งผู้ให้และผู้รับ ตามนโยบายหลักว่า “โลหิตทุกยูนิต ต้องได้รับจากการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน”เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงมีแนวความคิดจัดหาพื้นที่ ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) จึงเกิดความร่วมมือขึ้นระหว่างศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้น โดยดำเนินการจัดตั้ง “ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ขึ้น พร้อมให้บริการในครั้งนี้

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เตรียมพร้อมปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย บริจาคได้ที่ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ “ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ชั้น3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 -15.00 น. หยุดวันเสาร์ –อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ / ข้อมูล