มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 2 ตุลาคม 2563 , 14:32:12     (อ่าน 822 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ด้านหลังศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นตัวแทนหน่วยงาน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี  เนื่องในวันที่คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน เหล่ากาชาด และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี 

          เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์  ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันประเสริฐ ทรงปฏิบัติระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านต่าง ๆ  ทำให้ประเทศชาติรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่  18 ตุลาคม พุทธศักราช 2347 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2394 ขณะมีพระชนมายุ 48 พรรษา เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์  และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411  รวมสิริพระชนมายุได้ 64 พรรษา