มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 30 กันยายน 2563 , 11:03:12     (อ่าน 734 ครั้ง)  คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ

จัดอบรมออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

                คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ 2563 ในหัวข้อ การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น S T E M Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมี ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ คณาจารย์จาก คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ได้แก่ อาจารย์ปิยะนันท์ กรินรักษ์ บรรยายในหัวข้อ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นไม้ขนาดเล็ก และ อาจารย์ศิริพร ฉัตรสุวรรณ ร่วมบรรยายในหัวข้อ การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นไม้ขนาดเล็ก พร้อมด้วยบุคลากร ผู้ช่วยกิจกรรม นางอารีย์ จันทร์ทรง และนางอรวรรณ ประยงค์หอม และนักศึกษาช่วยในการสอนภาคปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 5 คน

               ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงเป็นการให้บริการวิชาการแกชุมชน อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการร่วมจัดกิจกรรม พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเผยแพร่อีกด้วย