มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ จัดงาน วันมหิดล น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 28 กันยายน 2563 , 22:43:39     (อ่าน 1,133 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดงานวันน้อมรำลึกถึง “พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย” เนื่องใน วันมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมวางพวงมาลาตามลำดับ  รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน วางพวงมาลา และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ณ เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หน้าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

               นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขกล่าวว่า วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า "วันมหิดล" เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้น ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ ในกาลต่อมา และนับแต่นั้นเป็นต้นมา ทุกวันที่ 24 กันยายน วันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ของทุกปี จึงเป็นวัน “วันมหิดล”

               ในโอกาสนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ในฐานะ“พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย” ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติสืบไป

                                                     เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

                                                     งานโสตฯวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข / ภาพ