มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 28 กันยายน 2563 , 15:02:14     (อ่าน 1,062 ครั้ง)  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
         ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ความละเอียดทราบแล้วนั้น
         บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
ทั้งนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
          ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
งานบุคคล
โทร 045-353226
e-mail : maliwan.j@ubu.ac.th


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1