มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชน อบรมถ่ายทอดความรู้ การปลูกป่า ปลูกเห็ด7 ชั่วโคตร สร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 กันยายน 2563 , 15:46:26     (อ่าน 1,089 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกป่าปลูกเห็ด 7 ชั่วโคตรโดยการสนับสนุนจาก The Mushroom Initiativeเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ในการส่งเสริมการฟื้นฟูป่าชุมชนใน 3 พื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ บ้านโนนงาม อำเภอวารินชำราบ  บ้านตู อำเภอกุดข้าวปุ้น และ 3 อบต.ยางขี้นก อำเภอเขื่องใน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ อาจารย์คณะบริหารศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกเห็ดเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมนำฝึกปฏิบัติ มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 90 คน ณ วัดบ้านบ้านโนนงาม และแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์คุณพ่อสมพงษ์ เนตรวงศ์ บ้านโนนงาม ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกเห็ด กล่าวว่า โครงการปลูกป่าปลูกเห็ด 7 ชั่วโคตร เป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สนใจในเรื่องของการปลูกป่าและปลูกเห็ด ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรป่าไม้ ช่วยกันปลูกป่า และยังใช้ประโยชน์ในการปลูกเห็ดสำหรับรับทานในครัวเรือน หรือจำหน่ายสร้างรายได้แก่ครอบครัว ซึ่งต้นไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเห็ดันั่นเอง การจัดอบรมแบ่งเป็นการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และนำฝึกปฏิบัติ เรียนรู้วิธีการทำน้ำเชื้อเห็ด อาทิ เห็ดระโงก เห็ดปลวก เห็ดผึ้ง ซึ่งมีการนำไปปลูกที่รากของต้นตระกูลยาง นอกจากนี้โครงการยังแจกพันธุ์ไม้ต้นยาง คนละ 3 ต้น และแจกน้ำเชื้อเห็ดที่ผสมเสร็จแล้ว เพื่อให้เกษตรกรนำกลับไปปลูกและเพาะเชื้อที่บ้าน ซึ่งจะมีทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ชุมชนให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย

          นับเป็นอีกหนึ่งโครงการทีมนักวิจัย ได้นำองค์ความรู้ถ่ายทอดได้จริงสำหรับเกษตรกร สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนและสังคม  ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการตามพันธกิจมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายที่สำคัญคือการเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :