มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
น.ศ.จิตอาสา ม.อุบลฯ ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจร ห่วงเธอ ห่วงใย สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย 100%


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 23 กันยายน 2563 , 23:36:12     (อ่าน 1,639 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยชมรม CMP Safety Drive นักศึกษาจิตอาสา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดโครงการ ห่วงเธอ ห่วงใย สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย 100% ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์ เส้นทางภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยมี นายแพทย์วีรวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมร่วมเดินรณรงค์ตามเส้นทางกับนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน เมื่อวันที่ 21กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

             นายศตวรรษ  แถวนาคำ นักศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประธานชมรม CMP Safety Driveกล่าวว่า เป้าหมายในการจัดตั้งชมรม เพื่อการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน ภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นต้นแบบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนให้กับคณะต่างๆ โดยทำงานควบคู่โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณีย์ บุญขาว เป็นที่ปรึกษาชมรม

            ในส่วนของกิจกรรม โครงการจะตั้งจุดตรวจหน้าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทุกวัน แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า 08.00-09.00 และช่วงบ่าย 16.00-17.00 น. พร้อมให้คำแนะนำผู้ขับขี่ ในการสวมหมวกนิภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :