มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรมการเลือกตั้งท้องถิ่นภายใต้กฎหมายใหม่ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 กันยายน 2563 , 14:25:55     (อ่าน 903 ครั้ง)             คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการรฝึกอบรม การเลือกตั้งท้องถิ่นภายใต้กฎหมายใหม่ โดยรักเกียรติจาก อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ซึ่งมี อาจารย์สหรัฐ โนทะยะ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน ซึ่งหลักสูตรมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น แนวทางการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อห้าม ข้อควรระวัง ตลอดจนคดีทางการปกครองที่ยกมาเป็นตัวอย่างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมจำนวนกว่า 90 คน ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

            อาจารย์สหรัฐ โนทะยะ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการกล่าวว่า ในปีงบประมาณที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยงานของรัฐบุคลากรภาครัฐ อาทิ หลักสูตรอบรมกฎหมายเกี่ยวกับวินัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการอบรมกฎหมายให้กับบุคลากรข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ในส่วนของหลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่นภายใต้กฎหมายใหม่ รับเกียรติจาก นายสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด สังกัดศาลปกครองสูงสุด พันตำรวจตรีณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสืบสานสืบสวนและวินิจฉัย 4 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และนายวิษณุ วาสนานนท์ ผู้อำนวยการกองเลือกตั้ง กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรง สำหรับผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว