มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความ้หมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


โพสต์โดย : สุพัตรา โฉมงาม     วันที่ 18 กันยายน 2563 , 16:11:23     (อ่าน 745 ครั้ง)  ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาคความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1