มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 16 กันยายน 2563 , 10:15:38     (อ่าน 1,050 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

                วันที่ 12 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการตัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วย สำนักงานสีเขียว(Green Office) ของสำนักวิทยบริการ และระบบ (E-Meeting)ของมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ฐิติเดช ลือตระกูลรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการนางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในส่วนของการดำเนินงานเรื่อง (Green Office) และ(E-Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ ทั้งนี้ มีบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้ทั้งสิ้น 44 คน
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :