มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
สารแสดงความยินดีและขอบคุณต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จาก ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 กันยายน 2563 , 14:50:18     (อ่าน 1,400 ครั้ง)  สารแสดงความยินดีและขอบคุณต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จาก ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แด่  ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกๆท่าน

               ในนามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผมขอชื่นชมและขอบพระคุณ ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ทุกๆ ท่าน ผู้ที่ทำงานจนครบอายุเกษียณถือว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจและมีความพยายามอย่างสูงยิ่งที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์กรที่ตนสังกัดอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นอาจารย์นั้น นับได้ว่าเป็นผู้สร้างบัณฑิตหรือลูกศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถที่จะออกไป ประกอบอาชีพและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ในวัย ๖๐ ปีนั้น ปัจจุบันถือว่ายังเป็นผู้ที่มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง แม้จะเกษียณอายุราชการออกไปแล้ว ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านยังสามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อีกมาก ในขณะเดียวกันก็มีเวลาเป็นของตนเองมากขึ้น  มีความเป็นอิสระที่จะคิดทำอะไรที่เป็นของตนเองหรือเพื่อลูกหลานมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อความสุขในชีวิติภายหลัง วัยเกษียณ ผมขอแนะนำผู้ที่จะเกษียณทุกๆ ท่านว่าควรจะวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณว่าจะทำอะไรบ้าง มีการวางแผนทางด้านการเงินเพื่อให้มีเงินพอใช้ไปตลอด รวมทั้งการวางแผนการดูแลสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ดี  มีอายุยิ่งยืนนานอย่างมีความสุข

               ผมถือโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงประทานพรให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ทุกๆ ท่าน ประสบแต่ความสุขสมหวังและ  มีสุขภาพสมบูรณ์ดีตลอดไป

 
   

   ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล

 นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๖๓